Kategorie

Vyhrajte luxusní golfový zájezd na Kypr

Vyhraj 7 dní golfu na Kypru pro 2 osoby

Patříte mezi milovníky golfu a toužíte své zážitky obohatit o nezapomenutelný zážitek a užít si luxusní dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu? Ve spolupráci s Nemogolf.cz jsme si pro vás připravili vánoční soutěž o týdenní letecký zájezd pro dva na Kypr. 

Kypr je právem nazýván perlou Středozemního moře, těšit se tak můžete na golfovou dovolenou v atraktivním prostředí, které vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou. Na severním pobřeží Kypru vás čekají výhledy na nádherné pláže, nespočet historických památek a přírodních krás. 

O co se hraje?
Čeká vás pobyt v rozlehlém hotelovém resortu KORINEUM GOLF & COUNTRY CLUB s nadstandardním ubytováním, které uspokojí i nejnáročnější klientelu. Hotel se nachází v klidném a tichém prostředí, s výhledem na mořské pobřeží, hory i rozlehlé golfové hřiště. 

Pokud milujete skvělé jídlo, krásné přírodní panoramata a golf, je toto místo jako stvořené právě pro vás! U hotelu se nachází osmnácti jamkové hřiště s golfovou akademií, cvičnými greeny a odpališti. Těšit se můžete také na zvlněné fairwaye, z kterých jsou nádherné výhledy na moře i hory, včetně jezer, která vytváří zajímavé vodní překážky.

Korineum Golf and Beach Resort - nemogolf.czKorineum Golf and Beach Resort - nemogolf.czKorineum Golf and Beach Resort - nemogolf.cz
zdroj Nemogolf.cz

Výherní balíček obsahuje:
7 x noc v luxusním hotelu pro dva
7 x polopenze pro dva
4 x green fee
2 x letenka, včetně zavazadla 

Jak soutěžit?
Podmínky soutěže jsou jednoduché. Zúčastnit se může každý, kdo nakoupí na webových stránkách www.digitalgolf.cz zboží v hodnotě nad 4000 Kč a souhlasí s pravidly uvedenými níže. Výherce soutěže bude vylosován pořadatelem za přítomnosti notáře. Soutěž probíhá v termínu od 1.11.2019 do 31.1.2020. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím e-mailu a telefonicky, zároveň budou poskytnuty informace o způsobu předání výhry.

Tak neváhejte a pořiďte si na stránkách www.digitalgolf.cz svou vlastní golfovou výbavu na tuto luxusní dovolenou! 

 

Podrobné pravidla a podmínky soutěže
 
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěží pořadané i na instagramovém a facebookovém profilu "DIGITALGOLF" (dále jen "soutěž").
 
I. Pořadatel soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SVK Investments s.r.o., se sídlem Zochova 6-8, Bratislava, 
IČO: 47 383 127, DIČ: SK2023844339. Společnost je zapsána v OR BA I., vl.č. 91 581/B, odd Sro (dále jen “Pořadatel”).
2. Kontaktní osoba pořadatele:
    kontaktní osoba: Peter Vachálek    
    e-mail: eshop@digitalgolf.com
    telefon: +421 2 20 91 04 04       
3. Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com) a nijak s ní nesouvisí. 
4. Soutěž připravil DIGITALGOLF ve spolupráci s portálem golfových zážitků www.nemogolf.cz
 
II. Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá v termínu od 1.11.2019 do 31.1.2020.
2. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.
 
III. Účastníci soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky, které se v době konání přihlásí do soutěže nákupem zboží nad 4 000 Kč na webových stránkých www.digitalgolf.cz a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). 
2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. 
3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. 
 
IV. Účast v soutěži a určení výherců
1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1.11.2019 do 31.1.2020.
2. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně.
3. Princip soutěže: Při nákupu zboží na webových stránkách www.digitalgolf.cz při nákupu nad 4 000 Kč a se souhlasem soutěžních podmínek, vyhrává soutěžící, který bude vylosován pořadatelem za přítomnosti notáře. 
4. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí. 
 
VI. Výhra
1. Výhrou je letecký zájezd na Kypr pro 2 osoby na 7 nocí v luxusním hotelu Korineum Golf and Beach Resort a 4x green fee.
2. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
3. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím e-mailu a telefonicky, aby se s nimi mohl pořadatel dohodnout na způsobu předání výhry. 
4. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech.
6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.
 
VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
3. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
4. Nákupem zboží nad 4 000 Kč účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Uděluji tímto Pořadateli dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení marketingové soutěže. Byl jsem seznámen s tím, že Pořadatel bude shora uvedené osobní údaje na základě mého souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů mě může kontaktovat, a to nejdéle po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Roční lhůtu Pořadatel odůvodňuje tak, že se jedná o standardní dobu na vyhodnocení a uchování výsledků marketingové soutěže.
Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň mi bylo srozumitelně oznámeno, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty dalšímu zpracovateli.
Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba Pořadatele (viz výše) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
5. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele.
6. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.
7. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

Zapojte se do soutěže, kterou pro Vás připravil DIGITALGOLF ve spolupráci s portálem golfových zážitků www.nemogolf.cz.


Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz

Pokazde rychle a v poradku!

Overený zákazník,

Velmi doporučuji s ohledem na kvlitu, ceny a rychlost dodávky.

Overený zákazník,

Rychlé doručení

Overený zákazník,

Obsah tohoto webu je duševním vlastnictvím společnosti SVK Investments s.r.o. a je chráněn ve smyslu Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a příslušnými platnými právními předpisy Slovenské republiky. Obsahem webu se rozumí grafický vzhled - design, obsahová platforma, logická struktura, textový i obrazový materiál a veškeré další informace a náležitosti webu. Publikování resp. další šíření části nebo celého obsahu tohoto webu jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti SVK Investments s.r.o. je výslovně zakázáno bez ohledu na uvedení či neuvedení zdroje.